Vliegvissen, que?

Het is nog niet voor morgen, maar het natuurbelevings-verhaal van Nervus Vagus wordt ook opgebouwd rond het vliegvissen. In ons land misschien wat onbekend en zeker niet de meest beoefende vistechniek, maar absoluut big in onder meer the USA en UK. Vliegvissers lijken een ras apart, zoals ze zwierend en zwalpend in de rivier staan. Maar we zijn geen undergroundscène, we hebben geen speciale begroetingsrituelen zoals motards, maar er is wel iets dat maakt dat vliegvissers common ground hebben.

En dat iets is erg moeilijk uit te leggen aan buitenstaanders. Vaak gaat er een wenkbrauw omhoog als ze horen vissen en de andere als ze horen dat we dat doen met een zwiepende lijn en zonder (echt) aas. Als mij wordt gevraagd naar de waarom, dan hou ik het meestal kort als in: het is meer meditatie dan vissen. Nu het is uiteraard veel meer dan dat en tegelijk misschien ook niet.

Wie vliegvissen echt wil begrijpen en daar een absoluut inspirerend verhaal bij wil, die nodig ik graag uit tot onderstaand filmpje. Het is misschien atypisch lang voor een Youtube-filmpje, maar geef het een kans. Het is niet alleen cinematografisch knap gemaakt, het brengt ook op heel veel snijvlakken de schoonheid van het vissen met de vlieg in beeld.

We zijn vertrokken!

Welkom op onze online opening van Nervus Vagus. Op 14 juni zwaaiden de (digitale) deuren open van Nervus Vagus. Een symbolische datum want op 14 juni 2023 zijn we als koppel 15 jaar getrouwd. Een beetje meer risico leek ons dus wel geoorloofd : ) en we beslisten samen een zaak op te richten.

Met Nervus Vagus* mikken we op een breedspectrum bedrijf rond natuurbeleving. Nervus Vagus is een drietrapsraket die de komende jaren gefaseerd rond volgende deeldomeinen zal opstarten:

  • Een rond de professionele expertise als psychologe van Rosien waar een prettig buiten de lijntjes aanbod centraal staat. Geen klassieke sofa of een gesprek vanachter het scherm, maar de natuur in.
  • Een tweede hoofdactiviteit is de uitbating van een bloemenplukweide met bijpassende randactiviteiten: workshops, honing en confituurproductie.
  • Een derde is een nevenactiviteit als vliegvisgids, waar Wim ervaring en goesting inbrengt

Voorlopig is dus nog maar de eerste activiteit operationeel, we hopen in 2024 de bloemenplukweide te openen en in 2025 het aanbod rond het vliegvissen op te starten. Volg ons dus hier of op Instagram.


* Nervus Vagus

1. De tiende hersenzenuw is de nervus vagus. Deze heeft vele aftakkingen naar diverse organen maar reguleert bovenal de herstelfase van het lichaam na inspanning of stress.
2. Vagus: Latijn, afgeleid van het werkwoord vagare, dat rondzwerven betekent. Daar komt onze VW-camperbus dus op de proppen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteer om door te gaan.